Договір Надання послуг № _________

м. Харків «______». 

ІВЕНТ-агентство ТОВ «ПРОСТОІВЕНТ», что іменується надалі «Виконавець», в особі директора Федченко Сергія Вікторовіча, з однієї боку, и ___________________, іменоване надалі «Замовник», в особі директора ____________________ з Іншої боку, спільно іменовані «Сторони», постелили цею договір про таке:

  1. предмет договору

1.1. За ЦІМ Договором Виконавець зобов'язується на замовлення замовника надаті послуги з організації та проведення культурно - масового заходу (далі - Захід), а Замовник зобов'язується Сплатити надані за ЦІМ Договором послуги в повну об'сязі согласно з додатком №1 до цього Договору , а такоже согласно Із Складення и підпісанімі Угодами та / або ДОПОВНЕННЯ та / або змінамі до цього Договору, за наявності таких), Який є его невід'ємною частина.

1.2. Найменування, годину качана, дата и місце проведення Заходу візначається додатка №1 до цього Договору.

1.3. Цей договір є публічнім відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та его умови є однакові для всіх Замовніків.

  1. Стоимость услуг і порядок розрахунків

2.1. Сторони будинків про ВАРТІСТЬ послуг, розмір якої обумовлюється Сторонами в Додатках №1 до цього Договору.

2.2. порядок оплати

2.2.1. Замовник Здійснює передоплат (авансовий платіж) у размере 30% (тридцяти) відсотків від вартості послуг, зазначеної в Додатках №1 НЕ пізніше чим за 3 (три) календарних днів до дня проведення Заходу;

2.2.2. Замовник Здійснює залишкової розрахунок у день Заходу (до качана Заходу). Если Захід пріпадає на Святковий або вихідний день, то оплата здійснюється в 1 (перший) робочий день.

2.3. При сплаті авансового платежу Замовник підтверджує, что погоджується з его умів.

2.4. Розрахунок проводитися у Валюті України.

2.5. У разі Зміни вартості послуг у зв'язку Із змінамі та / або ДОПОВНЕННЯ до цього Договору Сторони проводять перерахунок, про что складається відповідній Додаток.

  1. Права и обов'язки сторон

3.1. У межах цього Договору Виконавець зобов'язується здійсніті таке:

3.1.1. Надаваті послуги якісно и в рядків согласно Із ЦІМ Договором и додатка №1 до цього Договору, а такоже согласно Із Складення и підпісанімі Угодами та / або ДОПОВНЕННЯ та / або змінамі до цього Договору, за наявності таких.

3.1.2. Надаті результат роботи фотографа в течение 2 (двох) місяців после проведення Заходу, результат роботи відеографа - в течение 2 (двох) місяців после проведення Заходу. (За умови, что фотограф и відеограф Працювала на Западе від ІВЕНТ-агенції «Pro100event»).

3.2. У межах цього Договору Замовник зобов'язується:

3.2.1. Консультуваті усно и письмовий (у тому чіслі надаваті макети, конкретні завдання та іншу необхідну інформацію) Виконавця по вопросам, пов'язаних з Виконання его зобов'язань за ЦІМ Договором, з метою Досягнення найкращої якості Заходу;

3.2.2. Своєчасно доповідна послуги, что Надаються Виконавцю, у размере и порядку, передбачення в цьом Договорі и додатка №1 до цього Договору.

3.3. У межах цього Договору Виконавець має право:

3.3.1. З метою Виконання своих зобов'язань за ЦІМ Договором и додатка №1 до цього Договору, а такоже при Складення и підпісаніх угідь та / або ДОПОВНЕННЯ та / або змінах до цього Договору, за наявності таких, укладаті інші Договори з третімі особами. У цьом випадка Виконавець Несе відповідальність перед замовником за належно (неналежне) Виконання Договору третімі особами.

3.3.2. Доручаті та (або) передоручаті Виконання своих зобов'язань третім особам.

3.4. У межах цього Договору Замовник має право:

3.4.1. Змінюваті місце проведення Заходу, письмовий повідомівші про ті Виконавця НЕ пізніше, чем за 14 (чотирнадцять) Банківських днів до дня проведення Заходу. При цьом Замовник усвідомлює, что Такі Зміни могут спричинитися зміну вартості послуг за ЦІМ Договором Збільшення витрат у БІК на трансфер артістів, творчих та / або других колектівів, технічного та / або обслуговуючий персоналу, техніки, устаткування ТОЩО.

3.4.2. Змінюваті годину качана Заходу, длительность Заходу, зазначеним в Додатках №1 до цього Договору, письмовий повідомівші про ті Виконавця НЕ пізніше, чем за 7 (сім) Банківських днів до дня проведення Заходу, за Згідно Виконавця. При цьом Замовник усвідомлює, что Такі Зміни могут спричинитися зміну вартості послуг за ЦІМ Договором у БІК Збільшення, зміна у БІК зміну складу артістів, творчих та / або других колектівів, технічного и обслуговуючий персоналу.

3.5. Сторони беруть до уваги, что Кошторис, Технічне завдання и Технічні и організаційні вимоги обов'язкові до Виконання, если інше НЕ передбачення угідь та / або ДОПОВНЕННЯ та / або змінамі до цього Договору.

 3.6. Послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору, Надаються Виконавцю 27 червня 2019 року

3.7. Сторони ма ють право Изменить Терміни Надання послуг, зазначені в п. 3.6. цього Договору, Шляхом Укладення додаткової догоди до цього Договору.

  1. відповідальність сторон

 4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своих зобов'язань, передбачення ЦІМ Договором.

4.2. При відмові замовника від цього Договору (Надання послуг Виконавцю), Замовник сплачує Віконавцеві всі Фактично понесені витрати. Внесена передоплата (авансовий платіж) Замовнікові НЕ возвращается.

4.2.1. Авансовий платіж НЕ возвращается у випадка, коли Виконавець МАВ витрати на організацію заходу, у размере ціх витрат.

4.3. При відмові Виконавця від цього Договору, за умови Внесення Замовник авансового платежу, Виконавець Повертає Замовнікові Ранее отрімані від него Грошові кошти за ЦІМ Договором, окрім віпадків відмові від Договору за ініціатівою Виконавця з вини замовника (невиконання останнім умов Договору ТОЩО).

4.4. У разі простроченої Виконання зобов'язань зі сплат послуг Виконавець має право Вимагати Сплата Замовник штрафної неустойки у размере 10 (десяти) відсотків від суми заборгованості в порядку, передбачення Розділом 2 цього Договори, за кожен день простроченого виплати до моменту Виконання зобов'язання.

4.4.1. Сплата штрафної неустойки НЕ звільняє сторон від Виконання свого обов'язку в натурі та не позбавляє їх права на відшкодування збитків, завдання невиконанням або неналежнім Виконання зобов'язання.

4.4.2. Сплата штрафної неустойки НЕ є підставою для повернення Замовнику авансового платежу.

4.5. У разі зріву Заходу з вини Виконавця винна сторона відшкодовує всі документально Підтверджені витрати, Які зізналася Замовник у зв'язку з організацією Заходу.

4.6. У разі зріву Заходу з вини замовника винна сторона зобов'язана Виконати свои зобов'язання за ЦІМ Договором у повну об'сязі.

4.7. Сторони беруть до уваги, что до ситуации, коли Неможливо провести Захід (зрів Заходу), відносяться Такі випадки:

1) повна або часткова відмова Виконавця від своих зобов'язань Менш чем за 30 (тридцять) календарних днів;

3) повна або часткова Відсутність на місці проведення Заходу устаткування, зазначеним в Додатках №1 до цього Договору, на момент качана Заходу, за умови, что наявність відсутнього устаткування обов'язкова для повноцінного проведення Заходу;

4) Відсутність на місці проведення Заходу и на момент качана Заходу відповідного персоналу;

5) Відсутність електроживлення в течение дня проведення Заходу;

6) Відсутність доступу Віконавцеві и его співробітнікам на місце проведення Заходу Менш чем за 5 (п'ять) годин до качана Заходу;

7) повне або часткова невиконання Технічного завдання та / або технічних и організаційніх вимог, за умови, що таке невиконання Технічного завдання та / або технічних и організаційніх вимог безпосередно перешкоджає повноцінному проведенню Заходу.

4.8. Виконавець НЕ Несе відповідальність:

4.8.1. за перенесення та / або зрів та / або переривані та / або Скасування Заходу з вини замовника;

4.8.2. за шкоду, спрічінену комусь або з учасников Заходу, глядач, Замовнікові та / або его представник, обслуговуючий персоналу, артистам та / або їх майну, за вінятком віпадків спрічінення Шкоди безпосередно Виконавцю;

4.8.3. за знаходження на артістічній территории сторонніх осіб;

4.8.4.за Дії замовника та / або его представителей;

4.8.5. за Дії глядачів;

4.8.6. за недотрімання Замовник та / або его представник вимог техніки безпеки.

4.9. Замовник НЕ Несе відповідальність:

4.9.1. за Дії Виконавця та / або его представителей;

4.9.2. за шкоду, спрічінену кому-небудь з учасников Заходу, глядач, Віконавцеві та / або его представник, обслуговуючий персоналу, артистам та / або їх майну, за вінятком віпадків спрічінення Шкоди безпосередно Замовник.

4.10. Сторона, что спричинили шкоду іншій Стороні, у тому чіслі и ее майну, відшкодовує збиток в повну об'сязі.

  1. Техніка безпеки *

 5.1. Забороняється знаходітіся на артістічній территории будь-Якім особам за вінятком артістів, учасников, організаторів, адміністраторів, технічного персоналу Заходу, представителей служб екстреної допомоги и служб безпеки.

5.2. Забороняється знаходітіся около Місць вісокої напруги будь-Якім особам за вінятком технічного персоналу.

5.3. Забороняється торкати до роз'ємів устаткування будь-Якім особам за вінятком технічного персоналу.

5.4. Забороняється наступати на сполучні дроту та інші комунікації.

5.5. Забороняється палити, розводіті вогонь около устаткування і сцени.

5.6. Забороняється торкати до техніки, технічного устаткування та других речей, Які належати артистам, учасникам, Організаторам, адміністраторам, технічному персоналу Заходу.

5.7. Всі, хто знаходяться на артістічній территории зобов'язані дотримуватись перерахованого вищє правил, а такоже вимог технічного персоналу, что стосують вопросам безопасности.

  1. Форс мажор

 6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне Виконання своих зобов'язань за Договором, если таке невиконання або неналежне Виконання стало наслідком Дії обставинні непереборної сили, тобто ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ и невідворотніх за ціх умів обставинні, что вініклі после набрання ЧИННОСТІ Договору. До таких обставинних належати: пожежа, повінь, землетрус, ураган, град, осідання грунту.

Інші явіща природи, епідемії, вибухи, оголошено або фактична війна, Громадянські заворушення, страйки, аварії, решение або Відсутність РІШЕНЬ ОРГАНІВ законодавчої або віконавчої власти за умови, что ЦІ обставинних безпосередно вплівають на Виконання цього Договору.

6.2. Сторона, яка не в змозі Виконати свои ДОГОВІРНІ зобов'язання, Негайно інформує іншу Сторону про початок и припиненням зазначеним вищє обставинних в течение 3 (трьох) робочих днів з моменту їх Настанов.

6.3. Несвоєчасне ПОВІДОМЛЕННЯ про обставинні непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від відповідальності за повне або часткова невиконання договірніх зобов'язань унаслідок зазначеним обставинні.

  1. Вирішення суперечок

 Всі спори и розбіжності, что вінікають во время Виконання, зміни и припиненням цього Договору, Сторони будут намагатіся вірішуваті Шляхом переговорів.

  1. Конфіденційність

 8.1. Сторін не ма ють права розголошуваті третім особам Юридичним, фінансову та іншу інформацію, что надається одна одній и пов'язану з висновка и Виконання цього Договору, як в течение терміну его ЧИННОСТІ, так и в подалі 3 (три) роки з моменту припиненням его ЧИННОСТІ, за вінятком розголошення его умів на закон і обгрунтованих Вимогах відповідного державного органу и з пісьмової Згоди сторон у порядку и у випадках, передбачених чіннім законодавством України.

8.2. Замовник НЕ буде розголошуваті конфіденційну інформацію, отриманий від Виконавця, іншім особам и не вікорістовуватіме Цю інформацію для власної вигоди, за вінятком мети, візначеної Сторонами в пункті 1 цього Договору. Замовник буде дотримуватись такого ж високого ступенів таємності з метою унікнення розголошення або использование цієї информации, якові б ВІН дотрімувався в розумних межах відносно своєї власної конфіденційної информации такого ж ступенів важлівості.

8.3. Если інше НЕ буде встановлен письмовий угідь сторон, то конфіденційнімі є всі отрімувані Замовник и Виконавцю один від одного во время Виконання Договору Відомості, за вінятком тихий, Які без участия ціх сторон були або будут опубліковані чи розповсюджені в іншій форме в офіційніх (службових) джерелах .

8.4. Вся інформація, нада Замовнікові в будь-Якій форме согласно з Договором, залішається вінятковою власністю Виконавця.

8.5. Замовник Несе відповідальність за умисне або необережному розголошення конфіденційної информации.

8.6. У разі спрічінення збитків Відкріваючій стороні у результате розголошення конфіденційної информации Отрімуюча сторона зобов'язана відшкодуваті спрічінені збитки в повну обсязі.

  1. Термін Дії і порядок Розірвання договору

 9.1. Цей Договір набірає ЧИННОСТІ з моменту Підписання его уповноваженими представник обох сторон и чинний до полного Виконання Сторонами своих зобов'язань за ЦІМ Договором.

9.2. У разі Розірвання Договору за ініціатівою однієї Із СТОРІН цього Договору, Інша Сторона попереджується письмовий Стороною - ініціатором Розірвання Договором не менше чим за 10 (десять) робочих днів.

9.3. У разі Розірвання договору з ініціативи замовника, авансовий платіж НЕ возвращается.

9.4. Закінчення терміну ЧИННОСТІ цього Договором не звільняє Сторони від відповідальності за его Порушення. 

  1. Прикінцеві положення

 10.1. При тлумаченні умов цього Договору Сторонами береться до уваги буквальне значення слів і виразів, что містяться в ньом. Буквальне значення умови цього Договору в разі его неясності встановлюється Шляхом зіставлення з іншімі умів и змістом цього Договору в цілому.

10.2. Цей Договір Складення у 2 (двох) прімірніках українською мовою. Обидвоє прімірнікі ідентічні и ма ють однаково Юридична силу. У кожної Із сторон находится один примірник цього Договору. До Договору додається: Додаток №1 (Кошторис).

10.3. Зміна, ДОПОВНЕННЯ и Розірвання Договору Можливі за Згідно сторон, если інше НЕ Передбачення законодавством України и ЦІМ Договором.

10.4. Всі ДОПОВНЕННЯ, зміни, догоди и Додатки до цього Договору ма ють Юридична силу и є его невід'ємною частина, за умови їх Підписання Сторонами належно чином.

 

Реквізити и Підписи сторон:

виконавець

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТОІВЕНТ»
Юр. Адреси: 61068, м. Харків, вул. Ак. Павлова, 44 Б
Фактична адреса: м. Харків, вул.Ак.Павлова, 44Б 
ТРЦ «Французький бульвар» 4 поверх
р / р 26009660025500 в АТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
ЕДРПУ 41347323
тел. (063) 333-35-93
Директор Федченко Сергій Вікторович